Xác định tính chất kéo của nhựa và chất dẻo
 

Tiêu chuẩn

  • ISO 527-1 (TCVN 4501-2)
  • ASTM D638
  • ASTM D1708
  • EN 2747

ISO 527 Xác định tính chất kéo

Trong thử nghiệm kéo này, các đặc tính cơ học cần thiết của vật liệu đúc được xác định. Các giá trị đặc trưng này chủ yếu được sử dụng cho mục đích so sánh.

Các giá trị đặc trưng là

  • Ứng suất kéo: lực tác dụng lên mặt cắt ngang ban đầu của mẫu
  • Độ căng: thay đổi chiều dài thiết bị đo liên quan đến chiều dài thiết bị đo ban đầu
  • Mô đun kéo: độ dốc của đường cong trong biểu đồ ứng suất-biến dạng
  • Điểm ứng suất: ứng suất và biến dạng tại điểm biểu đồ đường cong tại đó gradient bằng 0
  • Điểm gãy: ứng suất và biến dạng tại thời điểm phá vỡ mẫu
  • Tỷ lệ Poisson: tỷ lệ âm giữa biến dạng ngang và biến dạng dọc trục

Cả ISO 527-1 / -2ASTM D638 đều xác định các phương pháp thử cho các thử nghiệm kéo . Hai tiêu chuẩn tương đương về mặt kỹ thuật nhưng không cung cấp kết quả hoàn toàn có thể so sánh được, vì hình dạng mẫu thử, tốc độ thử nghiệm và phương pháp xác định kết quả khác nhau ở một số khía cạnh.

Trong thử nghiệm kéo tiêu chuẩn, các kết quả dựa trên tốc độ kéo mẫu xác định trên mẫu. Tuy nhiên, tải trọng trên một bộ phận hoặc kết cấu trong dịch vụ thực tế có thể nằm trong một phạm vi rất rộng của tốc độ biến dạng. Do tính chất nhớt của polyme, các đặc tính cơ học khác với các đặc tính cơ học được đo trên mẫu thử tiêu chuẩn hóa thường dẫn đến tốc độ biến dạng thay đổi. Vì lý do này, các giá trị đặc trưng được xác định trong thử nghiệm kéo chỉ là sự phù hợp hạn chế đối với thiết kế thành phần, nhưng đại diện cho cơ sở rất đáng tin cậy để so sánh vật liệu.

Kiểm tra độ lão hóa: Phép thử độ bền kéo cung cấp cơ sở tốt để chứng minh sự thay đổi các giá trị đặc tính cơ học của polyme sau quá trình lão hóa, lão hóa nhiệt hoặc các yếu tố môi trường. Đối với điều này, các giá trị đặc trưng của thử nghiệm kéo được xác định ở trạng thái mới cũng như sau các giai đoạn lão hóa hoặc môi trường xác định.

Kiểm tra độ bền kéo_ nhựa_ISO527_introduction

Xem thêm tại: https://www.zwickroell.com/en/plastics/thermoplastic-and-thermosetting-molding-materials/tensile-test-iso-527-astm-d638

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận