Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Tác giảCÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng
Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn, đâm thủng

ZwickRoell là nhà cung cấp máy kiểm tra vật liệu tĩnh hàng đầu thế giới . Trong lĩnh vực thử nghiệm động, chúng tôi đã cung cấp thành công các giải pháp cho hệ thống thử nghiệm mỏi trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi cũng cung cấp các máy kiểm tra kim loại tấm BUP cải tiến, máy và dụng cụ kiểm tra độ cứng, máy đo độ dẻo ép đùn để xác định chỉ số nóng chảy và các sản phẩm để kiểm tra tác động.

Máy kiểm tra vật liệu của ZwickRoell được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu & phát triển và đảm bảo chất lượng trong hơn 20 ngành công nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi có hiểu biết chi tiết về các yêu cầu riêng của từng ngành này và đáp ứng các nhu cầu thử nghiệm cụ thể của bạn bằng các giải pháp tiên tiến nhất.

 

 

Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn 0- 5 kN 

Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn 5 -100 kN 

Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn 100 -250 kN 

Thiết bị thử nghiệm kéo, nén, uốn 300- 5000 kN 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận