Máy thử nghiệm độ bền xoắn 0-2000 Nm

Máy đo độ bền xoắn, Momen xoắn của vật liệu 20Nm

Model: TL020

Hãng sản xuất: ZwickRoell- Đức 

Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật

+ Momen xoắn trái/phải: 20Nm 

+ chiêu cao thiết bị: 1775mm

+ Chiều cao của trục: có thể điều chỉnh được 

+ Thiết bị an toàn: Khóa liên động điện 

+ Khối lượng của máy: 185kg 

+ Khoảng cách giữa 2 bộ kẹp lớn nhất: 680mm

+ đường kính mẫu giữ tối đa: 200mm 

+ Dải nhiệt độ hoạt động: + 10 tới + 35 oC 

+ Độ ồn: 70dB

+ Độ cứng khung: > 1000 Nm/o

+ Tốc độ điều chỉnh: 0.005 tới 180 rpm 

+ Tốc độ góc: 0.072 tới 64800 o/ phút 

+ Độ chính xác: >= 0.02Nm theo tiêu chuẩn ISO 7500-1 class 1

+ Độ phân giải góc của bộ điều khiển: 3.29 arcsec/digit 

+ Độ chính xác lặp lại vị trí tại 1000 o/ phút: < 20 arc-sec 

+ Nguồn điện: 230V, 2.2 kVA, 50/60Hz

Xem chi tiếtLiên hệ mua hàng
Máy đo độ bền xoắn, Momen xoắn của vật liệu 200Nm

Model: TL200

Hãng sản xuất: ZwickRoell- Đức 

Xuất xứ: Đức

hông số kỹ thuật

+ Momen xoắn trái/phải: 200Nm 

+ chiêu cao thiết bị: 1775mm

+ Chiều cao của trục: có thể điều chỉnh được 

+ Thiết bị an toàn: Khóa liên động điện 

+ Khối lượng của máy: 188kg 

+ Khoảng cách giữa 2 bộ kẹp lớn nhất: 680mm

+ đường kính mẫu giữ tối đa: 200mm 

+ Dải nhiệt độ hoạt động: + 10 tới + 35 oC 

+ Độ ồn: 70dB

+ Độ cứng khung: > 1000 Nm/o

+ Tốc độ điều chỉnh: 0.005 tới 90 rpm 

+ Tốc độ góc: 0.072 tới 32400 o/ phút 

+ Độ chính xác: >= 0.02Nm theo tiêu chuẩn ISO 7500-1 class 1

+ Độ phân giải góc của bộ điều khiển: 1.89 arcsec/digit 

+ Độ chính xác lặp lại vị trí tại 1000 o/ phút: < 10 arc-sec 

+ Nguồn điện: 230V, 2.2 kVA, 50/60Hz

Xem chi tiếtLiên hệ mua hàng
Máy đo độ bền xoắn, Momen xoắn của vật liệu 500Nm

Model: TL500

Hãng sản xuất: ZwickRoell- Đức 

Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật

+ Momen xoắn trái/phải: 500Nm 

+ chiêu cao thiết bị: 1775mm

+ Chiều cao của trục: có thể điều chỉnh được 

+ Thiết bị an toàn: Khóa liên động điện 

+ Khối lượng của máy: 188kg 

+ Khoảng cách giữa 2 bộ kẹp lớn nhất: 680mm

+ đường kính mẫu giữ tối đa: 200mm 

+ Dải nhiệt độ hoạt động: + 10 tới + 35 oC 

+ Độ ồn: 70dB

+ Độ cứng khung: > 1000 Nm/o

+ Tốc độ điều chỉnh: 0.005 tới 50 rpm 

+ Tốc độ góc: 0.072 tới 18000 o/ phút 

+ Độ chính xác: >= 0.02Nm theo tiêu chuẩn ISO 7500-1 class 1

+ Độ phân giải góc của bộ điều khiển: 1.89 arcsec/digit 

+ Độ chính xác lặp lại vị trí tại 1000 o/ phút: < 10 arc-sec 

+ Nguồn điện: 230V, 5 kVA, 50/60Hz

Xem chi tiếtLiên hệ mua hàng
Máy đo độ bền xoắn, Momen xoắn của vật liệu 1000Nm

Model: TL1000

Hãng sản xuất: ZwickRoell- Đức 

Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật

+ Momen xoắn trái/phải: 1000Nm 

+ Chiêu cao thiết bị: 1650mm

+ Chiều cao của trục: 958

+ Thiết bị an toàn: Khóa liên động điện 

+ Khối lượng của máy: 1400kg 

+ Khoảng cách giữa 2 bộ kẹp lớn nhất: 1000mm

+ đường kính mẫu giữ tối đa: 600mm 

+ Dải nhiệt độ hoạt động: + 10 tới + 35 oC 

+ Độ ồn: 62dB

+ Độ cứng khung: > 11500 Nm/o

+ Tốc độ điều chỉnh: 0.0005 tới 20 rpm 

+ Tốc độ góc: 0.018 tới 7200 o/ phút 

+ Độ chính xác: >= 10 Nm theo tiêu chuẩn ISO 7500-1 class 1

+ Độ phân giải góc của bộ điều khiển: 0.5 arcsec/digit 

+ Độ chính xác lặp lại vị trí tại 1000 o/ phút: < 5 arc-sec 

+ Nguồn điện: 230V, 5 kVA, 50/60Hz

Xem chi tiếtLiên hệ mua hàng
Máy đo độ bền xoắn, Momen xoắn của vật liệu 2000Nm

Model: TL2000

Hãng sản xuất: ZwickRoell- Đức 

Xuất xứ: Đức

+ Momen xoắn trái/phải: 2000Nm 

+ Chiêu cao thiết bị: 1650mm

+ Chiều cao của trục: 958

+ Thiết bị an toàn: Khóa liên động điện 

+ Khối lượng của máy: 1400kg 

+ Khoảng cách giữa 2 bộ kẹp lớn nhất: 1000mm

+ đường kính mẫu giữ tối đa: 600mm 

+ Dải nhiệt độ hoạt động: + 10 tới + 35 oC 

+ Độ ồn: 62dB

+ Độ cứng khung: > 11500 Nm/o

+ Tốc độ điều chỉnh: 0.0005 tới 10 rpm 

+ Tốc độ góc: 0.018 tới 3600 o/ phút 

+ Độ chính xác: >= 20 Nm theo tiêu chuẩn ISO 7500-1 class 1

+ Độ phân giải góc của bộ điều khiển: 0.2397 arcsec/digit 

+ Độ chính xác lặp lại vị trí tại 1000 o/ phút: < 5 arc-sec 

+ Nguồn điện: 230V, 5 kVA, 50/60Hz

Xem chi tiếtLiên hệ mua hàng